Các phân khúc thị trường

Vệ sinh Y Tế

Vệ sinh chăm sóc sức khỏe

Giải Pháp Vệ Sinh Y Tế Chuyên Nghiệp

Giải pháp vệ sinh y tế của chúng tôi bao gồm tất cả các vấn đề về kiểm soát và phòng chống nhiễm khuẩn từ vệ sinh sát khuẩn tay, vệ sinh thiết bị dụng cụ y tế đến vệ sinh bề mặt.

Hỗ trợ của chúng tôi cho khối bệnh viện

Công ty Saraya chúng tôi đóng góp nhiều vào các công trình nghiên cứu và giáo dục vệ sinh y tế trong khối bệnh viện.

Chúng tôi tự hào là đơn vị đóng góp nhiều vào các công trình nghiên cứu và giáo dục về các vấn đề vệ sinh y tế trong khối bệnh viện.  Chúng tôi xuất bản các tạp chí y tế hằng quý, sổ tay vệ sinh và áp phích hướng dẫn vệ sinh. Ngoài ra, chúng tôi hỗ trợ cho khách hàng trực tiếp qua các bài giảng và diễn thuyết của các học giả, và qua các công trình nghiên cứu riêng về vệ sinh y tế của chúng tôi.

Các Sản Phẩm Vệ Sinh Y Tế

Thiết bị bơm

Hóa chất

Bảo hộ cá nhân

Hệ thống và tiện nghi

Phụ kiện

Scroll Up
(028) 6258.3291