1995

Tập đoàn Best Sanitizers, Inc. và đội chuyên gia của SARAYA đã mang kỹ thuật SARAYA đến Hiệp chủng quốc Hoa Kỳ. Ông Yusuke Saraya, con trai của nhà sáng lập, đã đảm nhiệm vị trí Chủ tịch và dẫn giắt công ty đến sự thành công trên toàn cầu.

Đường Lakanto, một loại đường hoàn toàn tự nhiên, không thêm năng lượng được ra đời. Với vị ngọt tuyệt vời và không ảnh hưởng đến GI (thuộc dạ dày và ruột), Lakanto trở thành một trong những loại đường tự nhiên phổ biến nhất ở Nhật Bản.

Nhà máy Iga được mở để sản xuất các sản phẩm dùng cho y tế.

SARAYA được cấp chứng nhận ISO9001 và ISO14001 về kiểm tra chất lượng và hệ thống quản lý môi trường.

|