Để đạt hiệu quả tối ưu khi sát khuẩn tay, bước làm sạch vết bẩn hữu cơ trên tay bằng xà phòng trước khi dùng cồn để sát khuẩn tay rất quan trọng. Nước còn đọng trên tay có thể pha loãng cồn và làm giảm hiệu quả sát khuẩn của nó. Do vậy, phải luôn giữ cho tay khô trước khi dùng cồn để sát khuẩn tay.

  • Rửa tay bằng xà phòng
  • Lau khô tay bằng khăn giấy
  • Sát khuẩn tay bằng cồn

Chi tiết sản phẩm

  • Cách sử dụng:

    - Nhấn vào máy để lấy 3ml cồn sát khuẩn.