Về Saraya

Hồ sơ Công Ty


Tên Công ty Công ty TNHH Saraya
Chủ tịch Yusuke Saraya
Địa chỉ trụ sở chính 2-2-8 Yuzato, Higashisumiyoshi-ku, Osaka 546-0013 Japan
Ngày thành lập 01/04/1952
Vốn 45 Triệu Yen
Ngành kinh doanh Phát triển, sản xuất và kinh doanh các sản phẩm và dịch vụ liên quan đến vệ sinh và sức khỏe.

Tư vấn về vệ sinh môi trường và thực phẩm.

Phát triển, sản xuất và kinh doanh thực phẩm.

Tổng số nhân viên 1.770 người (tính đến ngày 31/10/2015)
Tổng doanh thu 37.7 tỉ yen (tính đến ngày 31/10/2015)
Các địa điểm kinh doanh • Văn phòng Kinh doanh Nội địa: 51
• Các văn phòng nước ngoài: 1 Chi nhánh, 1 Văn phòng đại diện
• Nhà máy trong nước: 2
• Trung tâm thí nghiệm: 2
• Các công ty trực thuộc ở nước ngoài: 16
• Các nhà máy ở nước ngoài: 6
Các công ty liên kết • Tokyo Saraya Co., Ltd.
• Smile Sangyo Co., Ltd.
• Kumano Herb Gardens Inc.
• Kansai Saisigen Network Co., Ltd.
• Office Japan Co., Ltd.
• Saraya Environmental Design Co., Ltd.
• Vegeble Kitchen Co., Ltd.
Scroll Up
(028) 6258.3291