Các Giải Pháp

Vệ Sinh An Toàn Thực Phẩm

Giải pháp Về Vệ Sinh An Toàn Thực Phẩm

Ngành công nghiệp thực phẩm hoạt động với quy mô lớn. Chúng tôi quyết tâm giữ cho ngành luôn được hợp vệ sinh để có những sản phẩm thực phẩm an toàn

Ngành công nghiệp thực phẩm hoạt động với quy mô lớn, có ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống của cộng đồng toàn cầu qua việc sản xuất và chế biến thực phẩm cùng các dịch vụ khác liên quan. Vì thực phẩm là nhu cầu thiết yếu cho tất cả mọi người, chúng ta cần phải áp dụng và duy trì các quy định chặt chẽ trong quy trình sản xuất và chế biến để đảm bảo cho người tiêu dùng luôn luôn được thưởng thức các thực phẩm có chất lượng ổn định, an toàn và không độc hại.   Đã có nhiều cơ quan chức năng ban hành các quy định về tiêu chuẩn an toàn thực phẩm tại mỗi quốc gia, cùng với bộ luật CODEX - là bộ luật quốc tế hướng dẫn các quy định về an toàn thực phẩm.  Chúng tôi hoạt động theo đúng hoặc hơn các chuẩn này.

SmartSan – Dòng sản phẩm dành cho vệ sinh

an toàn thực phẩm của chúng tôi

Scroll Up
(028) 6258.3291