Về Saraya

Thông điệp từ Chủ tịch Saraya

Đổi mới, được gắn chặt trong một ý tưởng, có tiềm năng để tạo ra các cơ hội độc đáo và truyền cảm hứng cho chuỗi những giải pháp vô tận

Mr Yusuke Saraya

Thông điệp từ Chủ tịch Saraya

Đổi mới, được gắn chặt trong một ý tưởng, có tiềm năng để tạo ra các cơ hội độc đáo và truyền cảm hứng cho chuỗi những giải pháp vô tận (từ ý tưởng ban đầu). Saraya được thành lập trên cơ sở tạo ra các sản phẩm và dịch vụ vệ sinh mới để bảo vệ sức khỏe của người sử dụng trong khi duy trì một mối quan hệ hài hòa với môi trường.

Người sáng lập của chúng tôi, Shota Saraya, đã tin tưởng vào sự kết nối giữa sự sung túc và một môi trường khỏe mạnh. Nó là tầm nhìn, bổn phận, nguồn cảm hứng của chúng tôi để tạo ra những sản phẩm bền vững và cải thiện sức khỏe, môi trường và hệ thống vệ sinh toàn cầu.

Suốt lịch sử hoạt động của công ty, chúng tôi đã thấy công nghệ, kinh tế và môi trường đã trải qua những thay đổi mạnh mẽ. Những năm qua, chúng tôi đã thấy những ảnh hưởng lâu dài của dân số ngày càng tăng đến môi trường. Điều này quá rõ ràng không thể bỏ qua. Đại dương của chúng ta phản ứng với nhiệt độ đang tăng từ biến đổi khí hậu, khiến chúng tôi tự hỏi làm sao nước biển tăng cao, cá di cư và những mũi băng đang thu hẹp bao giờ sẽ trở về trạng thái mà chúng tôi đã từng được biết đến từ trước. Là một công ty, đó là trách nhiệm của chúng tôi để đáp ứng với những thay đổi này thông qua đổi mới cho tương lai của công ty chúng tôi và môi trường. Mỗi bước đi trong hành trình của chúng tôi kể từ khi bắt đầu đã luôn luôn là một con đường đổi mới phát triển dựa trên tầm nhìn mà công ty chúng tôi được sáng lập.

Chúng ta phải chịu trách nhiệm ban hành thay đổi ngược lại với thói quen sử dụng hào phóng các nguồn tài nguyên quý giá mà trái đất đã cung cấp cho chúng ta. Trong khi sự phát triển nguồn năng lượng rẻ và có sẵn đang lao về về phía trước, mà không hề biết nó, kinh doanh và lối sống bền vững đã trở nên xa vời với thực tế. Chúng tôi nợ tất cả mọi thứ với thiên nhiên, nhưng chúng ta tiếp tục phát triển nhiều chất thải và nhiều vấn đề hơn để khai thác tài nguyên thiên nhiên. Để nhận ra một môi trường bền vững vượt ra khỏi những vấn đề này đòi hỏi phải có những thách thức để đổi mới và kết nối từ mô hình hiện tại của chúng ta về cuộc sống và kinh doanh vào một mô hình phát triển bền vững mới. Và điều này sẽ thực sự đặt doanh nghiệp vào cuộc thử nghiệm.

May mắn thay, sự đổi mới và sáng tạo đằng sau tất cả các tiện nghi hiện đại của trái đất đến từ các công ty và nhà tư tưởng, họ đã hình dung ra một thế giới tốt đẹp hơn. Biểu hiện chân thật về tài khéo léo của con người có thể dẫn thế giới đi trên một con đường tiến đến sự phát triển bền vững và các thế hệ hài hòa.

Điều quan trọng là các doanh nghiệp làm việc cùng với các tổ chức phi chính phủ NGO để tạo ra một thế giới mà sẽ kéo dài như chúng ta đã luôn luôn được biết đến. SARAYA đang tạo ra các thách thức để tận dụng sự đổi mới, ngay cả đối với những thay đổi nhỏ nhất, như một đối thủ trung tâm trong việc thúc đẩy đa dạng sinh học và cải thiện hệ thống vệ sinh ở các nước từ tất cả các vị thế cấp bậc kinh tế để tạo ra một thế giới bền vững. Đổi mới cam kết của chúng tôi, chúng tôi sẽ hướng đến thực hiện vai trò của mình trong việc thực hiện một thế giới bền vững.

Mr Yusuke Saraya
Scroll Up
(028) 6258.3291