1979

Là một trong những hệ thống sát khuẩn tay nhanh đầu tiên của thế giới bao gồm dung dịch sát khuẩn tay gốc cồn và bộ thiết bị bơm dung dịch sát khuẩn, hệ thống sát khuẩn tay Hand Sanitor đã được giới thiệu để sử dụng trong ngành dịch vụ thực phẩm, công nghiệp và y tế.

1980

Nhu cầu về các sản phẩm của SARAYA gia tăng đã dẫn đến việc mở thêm các văn phòng kinh doanh và nhà máy ở khắp Nhật Bản.

1982

SARAYA cho ra máy FS-3000 , là loại máy bơm dung dịch sát khuẩn tay tự động, không chạm tay, làm liên tưởng đến dòng thiết bị vệ sinh tay được cải tiến của SARAYA.

1990

Một loại dung dịch sát khuẩn tay mới, Alsoft A được ra đời. Hiệu quả sát khuẩn kéo dài của nó kết hợp với các thiết bị bơm dung dịch không chạm tay đã làm thay đổi việc sát khuẩn tay trong lĩnh vực y tế.

|