2006 – 2009

Quỹ Bảo Tồn Động Vật Borneo được thiết lập tại Sabah, Malaysia để bảo tồn cư dân và các luồng di trú cho động vật hoang dã ở khu rừng Borneo.

Tập đoàn Best Sanitizers mở nhà máy đầu tiên ở Kentucky, USA.

SARAYA được nhận ra bởi chính phủ Nhật để đóng góp cho việc cam kết về môi trường và đạt được chứng chỉ ISO13485.

SARAYA trở nên là thành vien có ký tên của Hiệp hội Doanh Nghiệp và Đa dạng sinh học và tham dự Hội đồng quốc hội về Đa dạng sinh học ở Đức.

Nhà hàng rau quả tự nhiên và chợ được mở ở Osaka, Nhật Bản làm nổi bật các món ăn với nguyên liệu địa phương tươi.

Nhà máy sản xuất của Saraya ở Thailand được cấp chứng chỉ ISO14001. Bộ phận sát khuẩn thực phẩm Saraya nhận được chứng chỉ ISO22000.

|